สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนเล่าเรียนหลวง ที่สุดความภาคภูมิใจและความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียน


สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี อีกหนึ่งทุนการศึกษาที่รู้จักกันดีและเป็นเป้าหมายของหลายๆ คน คือ "ทุนเล่าเรียนหลวง" (King's Scholarship) หรือ "ทุนคิง" เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ซึ่งทุนนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นความสำเร็จทางวิชาการที่สุดสำหรับนักเรียนไทยในแต่ละปี 

จากผู้สมัครสอบชิงทุนทั่วประเทศ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติได้รับทุนนี้ เพียง 9 ทุน ซึ่งแต่ละทุนที่นักเรียนไทยแต่ละคนได้รับไปนั้น ล้วนสร้างความปลาบปลื้ม ความภาคภูมิใจ และให้ประสบการณ์ที่ดีกับชีวิต อย่างรุ่นพี่หลายคนให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนไว้กับ TheMATTER ดังนี้ ธนกฤต รุ่งโรจน์ชัยพร 
อดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง สาขาวิศวกรรมการเงิน (ปริญญาตรี) Princeton University 


“ พอมาเข้าเรียนมัธยมฯ ปลาย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผมได้รู้จักทุนเล่าเรียนหลวงจากรุ่นพี่คนหนึ่ง คือตอนนั้นไม่ได้มีไอเดียเลยว่าอยากจะเรียนอะไร แต่อยากได้ทุนนี้เพราะมองว่ามันเป็นเกียรติยศสูงสุดเท่าที่นักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งจะได้รับ เป็นเกียรติยศของตัวเองและวงศ์ตระกูล ก็เลือกไปเรียนด้านวิศวะการเงิน

ผมตั้งใจอ่านหนังสือ ตั้งใจฝึกทำข้อสอบเก่าๆ แล้วมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปค่อนข้างมาก โอกาสที่เราได้รับเลือกให้ไปเรียนต่างประเทศมันทำให้ความเป็นคนของเราเติบโตขึ้น เราสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง เป็นชีวิตที่เราเลือกเอง โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องรับส่งเสีย แล้วเราก็อยู่ได้ดีในระดับหนึ่งด้วย ซึ่งผมมองว่านี่คือจุดสำคัญมากกว่าการศึกษาที่ได้รับเสียอีก ”

ณัฐชา อัศวชนานนท์ 
อดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปริญญาตรี–โท) Stanford University


“ เราเห็นรุ่นพี่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงมาตั้งแต่สมัยอยู่ม.ต้น เราคิดว่าทุนนี้ถือเป็นเกียรติคุณของและเป็นความสำเร็จสูงสุดในฐานะนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่ง เพราะทุนเล่าเรียนหลวงมีแค่ 9 ทุนต่อปี แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักคือ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ และศิลป์-ภาษา ซึ่งพอเราได้รับเราก็ดีใจและภูมิใจ เพราะโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่เราสามารถเลือกประเทศและเลือกมหาวิทยาลัยได้เองไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งเราเลือกไปสหรัฐฯ มหาวิทยาลัย Stanford เรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพราะส่วนตัวเราอยากเรียนอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว 

เราจะรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาสูงมาก พระองค์ทรงเลือกที่จะให้ทุนด้านปัญญา มองเห็นการสร้างต้นทุนทางปัญญาของประเทศ มากกว่าจะให้ทุนเรื่องทรัพย์สิน เช่น ในระดับนักเรียนก็จะมีหลายแบบ ทั้งทุนการศึกษารายบุคคล รวมถึงทุนที่ให้แก่โรงเรียน หรือถ้าเป็นประชาชนทั่วไป ท่านก็จะสนับสนุนให้มีความรู้ติดตัวในการประกอบอาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะติดตัวพวกเราหรือพสกนิกรของพระองค์โดยไม่มีใครสามารถพรากไปได้ ”ติดตามรายละเอียด ทุนเล่าเรียนหลวง เพิ่มเติมได้ที่ scholar2.ocsc.go.th


ที่มา : thematter.co