สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัคร 1–30 พ.ย. 60 รอบที่ 1 Portfolio โครงการ TSU Smart Engineering ปีการศึกษา 2561

โครงการ TSU Smart Engineering
เปิดรับสมัคร 

                 - วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์          จำนวน 20 คน
                 - วศ.บ.ยางและพอลิเมอร       จำนวน 20 คน


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่