สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับ 3 โครงการ วันนี้- 15 พ.ย.60 ดูเลย!!

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  TCAS รอบที่ 1/1   รับสมัคร วันที่ 1 ต.ค. - 15 พ.ย.60 ที่ WWW.ADMISSIONS.MJU.AC.TH  ประกาศผลวันที่ 8 ธันวาคม 2560  ชำระเงินค่าธรรมเนียม 22-25 ธันวาคม 2560 

TCAS61 รอบที่ 1/1 - แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน


ประกาศที่ 1 รับตรงทั่วไป สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเอง (ไม่ผ่านสถานศึกษา)
พิจารณาจากผลการเรียน และ/หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

>>ดูลายละเอียดเพิ่มเติม<<
 

 

 

TCAS61 รอบที่ 1/1 ระบบจัดสรรโควตา : ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ


ประกาศที่ 2 โควตาจัดสรร ให้โรงเรียนทั่วประเทศ (ที่ไม่ได้MOU)  โรงเรียนละ 15 คน 
สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครด้วย รหัสผ่านของสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไปให้
พิจารณาจากผลการเรียน และ/หรือ แฟ้มสะสมผลงาน 

>>ดูลายละเอียดเพิ่มเติม<<


 

TCAS61 รอบที่ 1/1 - ระบบจัดสรรโควตา : โรงเรียนที่จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


ประกาศที่ 3 โควตาจัดสรร ให้โรงเรียนที่MOU 206 โรง โรงเรียนละ 43 คน 
สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครด้วย รหัสผ่านของสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไปให้
พิจารณาจากผลการเรียน และ/หรือ แฟ้มสะสมผลงาน 

>>ดูลายละเอียดเพิ่มเติม<<


ติดต่อสอบถาม 
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053 873460 โทรสาร 053 873461 หรือ WWW.ADMISSIONS.MJU.AC.TH