สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 6 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งหมด 6 โครงการ ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2  มีรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้
 

 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

               - 115 สาขา  4,474 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

              - 10 สาขา  104 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

รับนักเรียนจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา 
คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

             - 31 สาขา 62 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
 


โครงการรับนักเรียนพิการ 
คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

             - 2 สาขา  2 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
 การรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

            - 18 สาขา 18 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

             - 16 สาขา 362 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่