สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดบ้าน KASEM Open House ร่วมสัมผัส ประสบการณ์จริงในรั้วมหาวิทยาลัย ในวัน 23 - 25 พฤศจิกายน 2560

     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยกองประชาสัมพันธ์ ขอเชิญน้องๆ ร่วมสัมผัส.ประสบการณ์จริงในรั้วมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมคณะโดนใจ ใน KASEM Open House เปิดประตูสู่รั้วเกษมบัณฑิต ในวัน 23 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โทร : 02-320-2777 ต่อ1418, 1419 | 083-842-9298
line : @kasembundit
fb : @kbu.ac.th หรือ