สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. ปิดระบบ เลือกสนามสอบ GAT/PAT
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
 
จากการเปิดระบบรับสมัคร GAT/PAT ในวันแรก พบว่า มีผู้สมัครสอบ GAT/PAT ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยผู้สมัครที่ประสงค์จะเลือกสนามสอบในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ต้องทำการสมัครสอบ ชำระเงิน แล้วกลับเข้ามาในระบบ GAT/PAT อีกครั้งเพื่อเลือกสนามสอบ (รายโรงเรียน) ซึ่งส่งผลต่อระบบการรับสมัครสอบและระบบการชำระเงิน 
 
ดังนั้น สทศ.จึงจำเป็นต้องปิดระบบเฉพาะการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานีชั่วคราว เพื่อให้ผู้สมัครสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ. และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตามปกติ  ส่วนผู้สมัครในจังหวัดอื่นๆ (นอกเหนือจากกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี) สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ตามปกติ
 
ทั้งนี้ สทศ. จะเปิดระบบการเลือกสนามสอบใน 3 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี) อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (23 พฤศจิกายน 2560) เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป


ข้อมูลจาก : สทศ.