สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับ ม.ปลาย

UploadImage

คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเสนอ
***การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับ ม.ปลาย***
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบ"ทีม" ทีมละ 3 คน (จำกัด 1 โรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม)

--สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 59 เวลา 22.00 น.--

รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่
และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

>>ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรนะครับ<<

สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0BweOnOWCKac6VG1oOFowa0tfWHc

ลิงค์สมัครออนไลน์
bit.ly/econtuquiz2016 หรือ 

ลิงค์ดาวน์โหลด'ใบรับรอง'
https://drive.google.com/file/d/0BweOnOWCKac6MjF5UzVUSzE5X0k