สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มศว ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต TCAS61 รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต TCAS61 รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

 คลิกดูรายชื่อที่นี่  http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2560/600090.pdf 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุกคนด้วยครับ สำหรับใครที่พลาดไป มศว.ยังมีรอบอื่นๆ ให้ติดตามและสมัครกัน
......

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติดังนี้

1) รับรหัสผ่านสำหรับเข้าไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) จากมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2560 โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ใช้ในการสมัคร

2) เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 15 -19 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ ซึ่งผู้สอบผ่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

3) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ไปแล้วตามข้อ 2) ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และเข้ารับการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th