สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบ PAT4 วิชาสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ.2552 - 2559รวมข้อสอบ PAT4 วิชาสถาปัตยกรรม ปี 2552-2559

PAT4 ปี 2552

     วันที่ 14 มีนาคม 2552 ไฟล์แนบ
     วันที่ 18 กรกฎาคม 2552 ไฟล์แนบ
     วันที่ 8 ตุลาคม 2552 ไฟล์แนบ

PAT4 ปี 2553
     วันที่ 8 มีนาคม 2553 ไฟล์แนบ
     วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ไฟล์แนบ
     วันที่ 11 ตุลาคม 2553 ไฟล์แนบ

PAT4 ปี 2554
     วันที่ 7 มีนาคม 2554 ไฟล์แนบ
     วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ไฟล์แนบ

PAT4 ปี 2559
     วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไฟล์แนบ