สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ยอดสมัคร GAT/PAT 9 วิชาสามัญ พุ่งหลังผ่านมาแค่ 1 สัปดาห์รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.ได้เปิดรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.ถึง 25 ธ.ค. 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  ผลปรากฎว่า ขณะนี้มียอดสมัคร    207,772 คน  ชำระเงินแล้ว 132,902 คน  ส่วนการรับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 25 ธ.ค.  2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. ผลปรากฏว่ามียอดผู้สมัคร 125,120 คน ชำระเงินแล้ว 77,719 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย.นี้ )


 

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า จากยอดผู้สมัครสอบและชำระเงิน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ดังกล่าวไม่ถึงสัปดาห์ถือว่ามีจำนวนผู้สมัครและชำระเงินมากกว่าปีที่ผ่านมาจำนวนมาก  ซึ่งอาจจะเป็นเพราะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้มีการปรับระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือ TCAS และใช้ปีปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรกและผู้สมัครต้องการเลือกสนามสอบที่ตนเองต้องการด้วย ที่สำคัญการสมัครจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการสมัครแล้วก็จะต้องชำระเงินด้วย  ดังนั้นจึงทำให้มียอดสมัครและชำระเงินสูงมาก จากเดิมเด็กจะสมัครไว้ก่อนแล้วจะมาชำระเงินใกล้ๆ ปิดการรับสมัคร  อย่างไรก็ตามขณะนี้ สทศ.ได้มีการเพิ่มช่องทางการรับสมัครมากขึ้นแล้วทำให้การรับสมัครไม่เป็นปัญหาแล้วขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์