สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบ PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2552 - 2554

รวมข้อสอบ PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2552 - 2554PAT5 ปี 2552
     วันที่  8 มีนาคม 2552 ไฟล์แนบ
     วันที่ 18 กรกฎาคม 2552 ไฟล์แนบ
     วันที่  8 ตุลาคม 2552 ไฟล์แนบ

PAT5 ปี 2553
     วันที่   8 มีนาคม 2553 ไฟล์แนบ
     วันที่   4 กรกฎาคม 2553 ไฟล์แนบ
     วันที่ 10 ตุลาคม 2553 ไฟล์แนบ

PAT5 ปี 2554
     วันที่  6 มีนาคม 2554 ไฟล์แนบ