สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบ PAT6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2552 - 2554

รวมข้อสอบ PAT6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2552 - 2554
PAT6 ปี 2552
     วันที่ 15 มีนาคม 2552 ไฟล์แนบ
     วันที่ 19 กรกฎาคม 2552 ไฟล์แนบ
     วันที่  9 ตุลาคม 2552 ไฟล์แนบ

PAT6 ปี 2553
     วันที่  9 มีนาคม 2553 ไฟล์แนบ
     วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ไฟล์แนบ
     วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ไฟล์แนบ

PAT6 ปี 2554
     วันที่  8 มีนาคม 2554 ไฟล์แนบ