สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เทคนิคเตรียมสอบ PAT6


สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนด้านศิลปกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นออกแบบ ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และอื่นๆ ที่น้องๆ สนใจในด้านศิลปะ แน่นอนว่าน้องๆ จะต้องทำคะแนนใน PAT6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ให้ได้เยอะๆ และวันนี้เราได้หยิบเอาเทคนิคการเตรียมสอบ PAT6 มาให้น้องๆ ได้ลองทำกันก่อน ไปดูกันเลย

PAT6 ออกอะไรบ้าง


1. ทัศนศิลป์
2. ออกแบบ
3. ดนตรี
4. นาฏศิลป์

เทคนิคเตรียมสอบ PAT6


1. อ่านหนังสือทุกครั้ง เขียน shot note เป็นข้อๆ เข้าใจง่ายกว่า วิธีอ่านหนังสือที่ได้ผลคือ ควรมีสมุด shot note ประจำวิชา อ่านหนังสือทุกครั้งควรเขียน shot note เป็นข้อๆ คล้ายออกข้อสอบเอง เวลาทบทวนจะไม่ต้องกลับมาอ่านหนังสือซ้ำอีก สามารถอ่าน shot note แล้วเข้าใจได้ทันที

2. อ่านคำถามเฉพาะใจความสำคัญที่เป็นคำถามจริงพอ ถ้าตีความคำถามทั้งหมดอาจสับสน การอ่านข้อสอบหรือคำถามในห้องสอบ ควรสนใจเฉพาะใจความสำคัญที่เป็นคำถามจริงเท่านั้น ถ้าตีความคำถามทั้งหมดอาจจะงงและสับสน เพราะคำถามมักจะมีการเกริ่นนำที่บางครั้งก็ไม่เกี่ยวข้องกับคำตอบที่ต้องการและจะทำให้เสียเวลาด้วย

3. ทำข้อที่ได้ก่อน ข้อที่ไม่มั่นใจให้ข้ามไป แล้วค่อยกลับมาทำทีหลัง อ่านข้อสอบแล้วรีบทำข้อที่มั่นใจก่อนส่วนข้อที่ไม่มั่นใจหรือต้องเดา ให้กลับมาทำทีหลัง เพื่อไม่ให้เสียเวลา

4. ข้อสอบ PAT 6 ไม่ใช่ข้อสอบวัดแววความถนัด แต่วัดความจำมากกว่า ในเมื่อแนวทางของข้อสอบเป็นเช่นนี้ ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่น้อง ๆ จะต้องอ่านหนังสือทั้งหมดและท่องจำให้ได้ ที่สำคัญควรมีเวลาเตรียมตัวสอบที่มากพอมิเช่นนั้นจะทำข้อสอบไม่ได้