สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ด่วน! วิทย์จุฬาฯ แจกสื่อการสอนวิทย์-คณิตฟรี กว่า 800 เรื่อง

          ผมเคยมาโปรโมตในหว้ากอไปบ้างแล้วตั้งแต่ปีก่อนๆ ว่า คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาฯ สร้างสื่อการสอนในรูปคลิปวิดีโอ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 3 ชั้นปี (ม. 4 - 6) ซึ่งจนถึงวันนี้ ได้มีการจัดทำไปแล้วกว่า 800 เรื่อง 5 กลุ่มวิชา คือ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
(ตัวอย่างของหัวข้อด้านชีววิทยา)

UploadImage         

 แน่นอนว่าคลิปวิดีโอเหล่านี้ ไม่ได้สวยเริดเรอระดับสารคดีต่างประเทศหรือสื่อการสอน

ราคาแพง แต่รับรองได้ว่าทุกเรื่องมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ทันสมัย และเสริมผุ้เรียนให้เข้าใจเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น (ไม่ใช่คลิปสำหรับติวสอบเอนต์) นั้่นคือ เหมาะสำหรับคนที่อยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมหรือเรียนรู้มากขึ้นกว่าจากในห้องเรียน รวมถึงคุณครูที่จะนำสื่อเหล่านี้ไปใช้เสริมในการสอนเด็กๆ ด้วย

ลองดูคลิป demo ที่เอาหลายๆ รายวิชามารวมกันให้ดูเป็นตัวอย่างครับสมัครได้จากที่นี่

ที่มา : http://m.pantip.com/topic/30795572