สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. เปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ์เคลียริงเฮาส์หลังจากผ่านช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ไปแล้ว ทปอ.จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1/1 ตั้งแต่วันนี้(20 ธ.ค.) เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่ app.cupt.net/tcas/check.php