สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปยอดสมัคร GAT/PAT 9 วิชาสามัญ น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาปิดระบบไปแล้วกับการสมัครสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ. ) เปิดเผยจำนวนผู้สมัครและดำเนินการชำระเงินออกมาแล้วปรากฏว่ายอดผู้สมัครและชำระเงิน GAT/PAT แล้ว จำนวน 259,882 คน ส่วนยอดผู้สมัครและชำระเงิน วิชาสามัญ 9 วิชา แล้ว จำนวน 200,756 คน
 


เทียบยอดสมัคร และยอดชำระเงิน ปีการศึกษา 2561
GAT PAT
                ผู้สมัคร : 283,384 คน
                ชำระเงิน : 259,882 คน
9 วิชาสามัญ
                ผู้สมัคร : 216,097 คน
                ชำระเงิน : 200,756 คน 
เทียบยอดสมัครและดำเนินการชำระเงิน GAT PAT รอบ 1 ของแต่ละปี
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/56 = 311,050 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/57 = 335,946 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/58 = 335,943 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/59 = 345,056 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/60 = 310,175 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 61 = 259,882 คน

 

 
รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพรวมการสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี จากนี้ฝากผู้สมัครทุกคนช่วยตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเองให้ถูกต้อง และติดตามข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์ สทศ. พร้อมทั้งเตรียมตัวสอบ GAT/PAT สอบวันที่ 24 – 27 ก.พ. 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 5 เม.ย. 2561 วิชาสามัญ 9  สอบวันที่  17-18 มี.ค. 2561 และประกาศผลสอบในวันที่ 12 เม.ย. 2561
 


ตารางสอบ GAT PAT ปี 61
 


ตารางสอบ 9 วิชาสามัญปี 61

ข้อมูลจาก : สทศ.