สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET #dek61สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดสอบในวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561ได้แล้ว ทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th 

น้องๆ สามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนถึงวันสอบ