สอบเข้ามหาวิทยาลัย
กำหนดการวันสอบและวันประกาศผล


GAT PAT 61
    ลงทะเบียน/สมัครสอบ 22 พ.ย. - 25 ธ.ค. 60
    ชำระเงินค่าสมัครสอบ 22 พ.ย. - 26 ธ.ค. 60
    วันสอบ 24 - 27 ก.พ. 61
    ประกาศผลสอบ 5 เม.ย. 61
 
9 วิชาสามัญ 61
    ลงทะเบียน/สมัครสอบ 24 พ.ย. - 25 ธ.ค. 60
    ชำระเงินค่าสมัครสอบ 24 พ.ย. - 26 ธ.ค. 60
    วันสอบ 17 - 18 มี.ค. 61
    ประกาศผลสอบ 12 เม.ย. 61
 
กสพท.
    ลงทะเบียน/สมัครสอบ 1-30 ก.ย. 60
    วันสอบ 10 มี.ค. 61
    ประกาศผลสอบ 3 เม.ย. 61
 
O-NET
    ลงทะเบียน/สมัครสอบ 1-15 พ.ย. 60
    วันสอบ 3 – 4 มี.ค. 61
    ประกาศผลสอบ 3 เม.ย. 61