สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : สองคณาจารย์ เก่ง ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัลระดับดี ผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

UploadImage

 

       มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับสองคณาจารย์เก่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จากการคัดเลือกของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : รางวัลระดับดี ชื่อผลงาน "เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เพื่อการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำ" และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย ภูริปัญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : รางวัลระดับดี ชื่อผลงาน "เครื่องมือพัฒนานวัตกรรม สมองกลฝังตัวในรูปแบบใหม่" โดยทั้ง 2 ท่านจะเข้ารับรางวัลในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59