สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศห้องสอบ และ เลขที่นั่งสอบ การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางสอบ GAT/PAT