สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชิงทุนการศึกษา 100 % เพียงแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน DPU-FD Aviation English Quiz 2018

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 
DPU-FD Aviation English Quiz 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน ปวช. ปีที่ 3 ที่มีสัญชาติไทย  จากโรงเรียนทั่วทุกภาคในประเทศไทย

วันจัดแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่วงเช้ารอบคัดเลือก ช่วงบ่ายรอบตัดสิน)

สถานที่แข่งขัน : รอบคัดเลือก ห้อง ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา 100 % หลักสูตรของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรและตั๋วโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ 2 ที่นั่ง (มูลค่ารางวัลทั้งหมดรวมกว่า 1 ล้านบาท)
สอบถามเพิ่มเติม โทร: 092-549-8992, 02-588-6060 ต่อ 100