สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบและจำนวนข้อสอบและข้อห้ามปฏิบัติใการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

UploadImage

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559) ​ คลิกที่นี่ 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด Infographic รูปแบบและจำนวนข้อสอบ O-NET  2559 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)  
ไฟล์แนบ

ตารางสอบ ONET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)

UploadImage


UploadImage

 ดาวน์โหลดข้อห้ามปฏิบัติในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ไฟล์แนบ