สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว! ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT PAT 61

นับถอยหลังเข้าสู่วันสอบที่ใกล้เข้ามาทุกที น้องๆ ม.6 ที่จะเริ่มสอบ GAT PAT ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ คงจะเริ่มกังวล และกลัวว่าจะอ่านหนังสือไม่ทัน แถมหน้าตาข้อสอบก็ยังไม่เคยเห็น อีกทั้งยังมีโอกาสในการสอบเพียงแค่ครั้งเดียว ทำให้น้องๆ กังวลและไม่รู้จะต้องทำอย่างไร
แต่วันนี้พี่อยากบอกให้น้องๆ อย่ากังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึง เพราะ สทศ. ได้บอกแนวข้อสอบมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันไปพอสมควรแล้ว แถวยังมีตัวอย่างกระดาษคำตอบมาให้ได้ดู เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจก่อนลงสนามสอบจริงอีกด้วย ซึ่งวันนี้พี่มีตัวอย่างกระดาษคำตอบของ GAT PAT มาฝากน้องๆ กันครับ


GAT พาร์ท เชื่อมโยง
มีทั้งหมด 20 ข้อ โดยใน 1 ข้อ สามารถมีคำตอบได้ตั้งแต่ 1 - 4 คำตอบ (การเรียงลำดับข้อเป็นแนวตั้ง)GAT พาร์ท ภาษาอังกฤษ
เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 60 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 150 คะแนน


 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน และตอนที่ 2 เป็นแบบอัตนัย ระบายตัวเลข ทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน


 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 100 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 300 คะแนน


 
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 60 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน และตอนที่ 2 แบบอัตนัย ระบายตัวเลข 10 ข้อ ข้อละ 6 คะแนนPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยตอนแรกเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน ตอนที่ 2 แบบเลือกชุดคำตอบจาก 3 หมวด 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน และตอนที่ 3 แบบอัตนัย 4 ข้อ รวม 260 คะแนน


 
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 120 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
 


PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
แบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 90 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน และตอนที่ 2 แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่มีความสัมพันธ์กัน 10 ข้อ ข้อละ 7.5 คะแนน


 

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างๆ
กระดาษคำตอบ PAT 7 ตั้งแต่ PAT 7.1 - 7.7 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน เหมือนกันทุกวิชาครับสำหรับน้องๆ คนไหนสนใจดูกระดาษคำตอบฉบับเต็ม สามารถคลิกเข้าไปดูข้างล่างนี้ได้เลยครับ

GAT 1  ไฟล์แนบ
GAT 2  ไฟล์แนบ
PAT 1  ไฟล์แนบ
PAT 2  ไฟล์แนบ
PAT 3  ไฟล์แนบ
PAT 4  ไฟล์แนบ
PAT 5  ไฟล์แนบ
PAT 6  ไฟล์แนบ
PAT 7.1-7.7  ไฟล์แนบ