สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอบโจทย์ เด็กการเงินฯ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย "ห้องปฏิบัติการบลูมเบิร์ก" เทคโนโลยีล้ำสมัยที่แสตมฟอร์ด

 

     หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 หัวข้อหลักของการตัดสินใจด้านการเงิน คือ การลงทุน สถาบันการเงิน และการเงินธุรกิจ นักศึกษาจะมีความเข้าใจในทางทฤษฎี พร้อมทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติโดยมืออาชีพด้านการเงินและธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และได้เรียนรู้แบบเจาะลึกการบริหารพอร์ตการลงทุน การวัดผลในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสในการทำงานด้านการเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากความร่วมมือและเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับภาคอุตสาหกรรม


     ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของห้องปฏิบัติการบลูมเบิร์ก  นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้โดยมืออาชีพ ด้วยการจำลองการเทรดหุ้น พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์จากธุรกิจจริงแบบเรียล ไทม์ อีกทั้ง นักศึกษายังสามารถร่วมเข้าฝึกอบรมออนไลน์ Bloomberg Essentials และ Bloomberg Market Concept เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรของบลูมเบิร์กอีกด้วย

      บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยนายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ และ ดร.แอนดรูว์ สกาวน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการเพื่อความร่วมมือเป็นพันธมิตรในด้านการศึกษา โดยร่วมพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน รวมถึงแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking) ณ วิทยาเขตพระราม 9 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เมื่อเร็วๆนี้