สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้าน Webometrics Ranking ที่มีจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมากที่สุด

     ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้าน EXCELLENCE RANK หรือความเป็นเลิศ ทางด้านการวิจัยโดย Webometrics Ranking ประเทศสเปน

     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย เกณฑ์นี้วัดจากจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล SCIMAGO