สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา 100 ทุน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทุนการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
บริษัท CPF มอบทุนปริญญาตรี 100% คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมร่วมงานกับบริษัทระดับโลก จำนวนจำกัด 100 ทุน เท่านั้น 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีให้เลือกเรียน 2 สาขา
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 2.75 ขึ้นไป 
3. หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 
ขั้นตอนการคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน วิทย์ คณิต อังกฤษ  
2. สอบสัมภาษณ์ (พิจารณาหลัก) 
 
สนามสอบคัดเลือกภาคใต้ วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
 
สำหรับพื้นที่อื่นๆโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนสอบทุน 
พี่เบียร์ 094-557-1698 หรือ facebook