สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แสตมฟอร์ดชี้ การศึกษาแบบอินเตอร์ ยกระดับความสำเร็จภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไร้พรมแดน

UploadImage
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  – มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ติดปีกธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับโลก” เชิญกูรูหลากหลายธุรกิจร่วมแชร์ประสบการณ์ การศึกษาไทยควรมุ่งไปในทิศทางใดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานไร้พรมแดน เนื่องในวาระการเปิดศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัสอย่างเป็นทางการ
 
 
         ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวทั่วโลก โลกธุรกิจการค้าต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายที่หมุนเวียนเพิ่มระดับความเข้มข้นเข้ามาทดสอบศักยภาพของภาคธุรกิจ โดยหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจฝ่าคลื่นกระทบเหล่านี้ไปได้ คือ การมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 
       “องค์ความรู้ระดับโลกและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจการค้าไร้พรมแดนส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องการคนที่รู้รอบ มองภาพออกว่าโลกกำลังดำเนินไปในทิศทางใดและต้องปรับตัวอย่างไร รวมทั้งมีความสามารถในการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งๆ ขึ้นไป” มร.จิลล์ มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ ลอรีเอทประเทศไทย กล่าว
 
       มร.มาเฮ กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ในฐานะที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ ลอรีเอท ได้นำองค์ความรู้ระดับโลกและนวัตกรรมที่ใช้กับการเรียนการสอนทั่วโลกมาปรับใช้กับแผนการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ ภายใต้แนวทาง “3-I” ซึ่งประกอบไปด้วย Interactive Learning (การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม) Industry Linkage (การเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ) และ International Perspective (การเรียนการสอนแบบนานาชาติอย่างแท้จริง)
 
        การเปิดศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส เป็นการช่วยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ โดยสามารถตอบโจทย์คนวัยทำงานที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจได้ครอบคลุมทุกความต้องการ เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมสะดวก และเปิดให้บริการทางการศึกษาด้วยหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นด้านเวลาเรียน และการเรียนการสอนที่ผสมผสานนวัตกรรม ความสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ และมีศักยภาพตรงตามความต้องการตลาดแรงงานของโลกธุรกิจไร้พรมแดน
 
       หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจที่แสตมฟอร์ดเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาสูงเพื่อตอบโจทย์การศึกษาสมัยใหม่ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบเต็มเวลา เรียนระหว่างสุดสัปดาห์  หรือเรียนช่วงเย็นในระหว่างสัปดาห์  รวมทั้งการเรียนทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบการศึกษาออนไลน์ใหม่ล่าสุดที่ผสานการศึกษาในห้องเรียนเข้ากับระบบการเรียนออนไลน์
 
       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้พัฒนาโครงการความร่วมมือกับบริษัทเอกชน เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของภาคธุรกิจกับคุณภาพของนักศึกษา ล่าสุดได้จัดงานเสวนา “ติดปีกธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับโลก” โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมต่างๆ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
 
       คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะบริษัทข้ามชาติชั้นนำที่มีต่อศักยภาพของแรงงานไทย
 
       คุณณัฎฐโพธ กุศลาไสยานนท์ ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด มองตลาดแรงงานไทยผ่านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในขณะที่ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด เผยเคล็ดลับการเลือกพนักงานเพื่อให้ตอบโจทย์การขยายธุรกิจไทยไปต่างประเทศ และคุณพีรพล สง่าเมือง หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท โซโลร่า ประเทศไทย สะท้อนมุมมองนักการตลาดธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ
 
      “เราพยายามต่อยอดการเรียนการสอนด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยเชื่อมโยงความต้องการของภาคธุรกิจและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาด เรายังมีแผนงานอีกมากมายที่สนับสนุนแนวทางนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามกิจกรรมของแสตมฟอร์ด” มร.มาเฮ กล่าว
 
UploadImage

UploadImage
 
จากซ้ายไปขวา;
ดร.เอก ชุณหชัชราชัย
ผู้จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส
 
คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร
ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
 
คุณณัฎฐโพธ กุศลาไสยานนท์
ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด
 
คุณจิลล์ มาเฮ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ ลอรีเอทประเทศไทย
 
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
 
คุณพีรพล สง่าเมือง
หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ซาโลร่า ประเทศไทย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่พระรามเก้าและหัวหิน และมีศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัสใจกลางกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 92 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง 70% ของคณาจารย์ผู้สอนที่มาจากนานาประเทศทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือกว่า 80 สถาบันใน 28 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านคน  เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรภาษาไทย และระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาไทย โดยมีหลักสูตรด้านการโรงแรม บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stamford.edu
 
****************************
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์  
โทร: 02 769-4000 ต่อ 2217 
มือถือ: 090 198 5818, 083 073 2636
อีเมลล์: piyarat.setthasiriphaiboon@stamford.edu
 
เบญจมาภรณ์ พงศ์สมบูรณ์
โทร : 02 769-4000 ต่อ 2003
มือถือ: 088 809 0830
อีเมลล์: benjamaporn.pongsomboon@laureate.net