สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Clearing House รอบที่1/2 การรับด้วย Portfolioที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดระบบ Clearing House รอบที่1/2 การรับด้วย Portfolio ให้น้องเข้าไปใช้งานเพื่อยืนยัน หรือสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 โดยผู้ใช้สิทธิ์ต้องใช้เลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และรหัสผ่านดูได้จาก เว็บไซต์การรับสมัครคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 
คู่มือเครีย​คู่มือเคลียริ่งเฮาส์ จะยืนยันสิทธิ์ - สละสิทธิ์ TCAS 61