สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

  UploadImage


  รศ. ดร. ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 (รางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) เรื่อง เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำให้ทำการส่งต่อสัญญาณการเตือนภัยหากเกิดเหตุมีน้ำฝนในพื้นที่ต้นน้ำในปริมาณมาก หรือมีปริมาณน้ำในฝายมาก ส่งผ่านโหนดการสื่อสารที่ติดตั้งมายังพื้นที่ชุมชนได้ เพื่อให้สามารถเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น และทำการอพยพได้ทันท่วงที   ณ  Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

    พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบราวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559  ให้แก่ รศ.ดร. ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 (รางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) เรื่อง เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ