สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีล่าสุด #dek61 (ปีการศึกษา 2560)
ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561  นั้น
 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)


ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย     >>  ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์   >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์  >> ไฟล์แนบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย     >> ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์  >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์  >> ไฟล์แนบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย                                    >> ไฟล์แนบ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >> ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ                               >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์                                 >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์                                >> ไฟล์แนบ


ดาวน์โหลดจากเว็บ สทศ. คลิก
 

================================================Update!!
เพิ่มคำตอบวิชาสังคม
สทศ. แก้ไข เฉลยข้อสอบ O-NET ม.6 สังคมศึกษาฯ ข้อที่ 15 เพิ่มคำตอบที่ถูกต้องเป็น 2 คำตอบ‬ และให้‪น้องๆ ที่ตอบ ตัวเลือกที่ 2 หรือ ตัวเลือกที่ 4 ได้ 1 คะแนนทั้งคู่ ‬