สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปลุกความคิด การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ในตัวคุณ


ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารอันทันสมัยเข้ามา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และก่อให้เกิดธุรกิจในรูปแบบใหม่หรือโมเดลธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม ปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกได้เข้าสู่ยุค Business 4.0  อย่างเต็มตัว เทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยผลักดันทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึง “ผู้บริโภค” ได้มากขึ้น

แนวคิดธุรกิจยุคใหม่ ขอเพียงคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตั้งใจจริง มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และที่สำคัญต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ อย่างแรกที่คุณจะต้องทำคือ คุณต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ ได้แก่ 

1. ค้นหาความต้องการที่แท้จริงหรือ Passion ของตัวเองให้พบแล้วลงมือทำ 
2. สร้างความแตกต่าง สร้างตัวตน สร้างความโดดเด่นให้ตัวเองมีจุดยืนที่ชัดเจนในโลกธุรกิจอย่างไม่ซ้ำใคร 
3. การวางแผนธุรกิจและการทำงานเป็นทีม 
4. มีทัศนคติในเชิงบวก ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอ และ 
5. รู้ทันเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ 
การจะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการได้นั้น นักธุรกิจรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด เพราะโลกทุกวันนี้มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้าอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับความน่าเชื่อถือ หรือเรียนลัดจากประสบการณ์จริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย

และบทความนี้จะขอแนะนำอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยที่ได้ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ออกมาแล้วมากมาย ในฐานะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยม นั่นคือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เปิดสอนหลักสูตรสำคัญ 5 สาขา ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะติดปีกให้นักธุรกิจรุ่นใหม่มีศักยภาพเหนือกว่าใคร อันได้แก่ 

1. การจัดการธุรกิจดิจิทัล 
“ก้าวทันธุรกิจสู่ยุค Digital รองรับอาชีพที่โลกต้องการในยุค Thailand 4.0” 
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ฝึกฝนให้มีความชำนาญนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ แล้วนำมาใช้ประกอบวิชาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จได้ โดยสามารถทำงานสายงานธุรกิจออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล เป็นเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ ธุรกิจ Startup หรือแม้แต่อาชีพใหม่ ๆ 

2. การตลาด
“ก้าวสู่ Digital Marketer โมเดลใหม่” 
มุ่งพัฒนาสร้างทักษะผู้เรียนสู่นักธุรกิจมืออาชีพ ให้มีความเข้าใจ ความรู้ด้านการจัดการการตลาด วิเคราะห์ วิจัย การวางแผนธุรกิจตอบโจทย์ยุคดิจิทัล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จ อาทิ ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม , คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย Senior Manager Content Business และ LINE Thailand 

3. การค้าระหว่างประเทศ
“เรียนรู้การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในมุมของผู้ประกอบการ” มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปของแต่ละตลาด ทั้งเอเชีย จีนและตลาดโลก สามารถวางกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจได้ เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มโอกาสสู่ความเป็น SME Exporter 

4. การจัดการ
“สร้างทักษะสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เข้าใจกลไลธุรกิจ” 
หลักสูตรเน้นการสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการมืออาชีพ ผ่านตัวจริงประสบการณ์จริง พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนา จัดการ และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น 

5. การจัดการธุรกิจการบิน
“สร้างอาชีพที่มั่นคง ในสายงานธุรกิจการบิน” จบแล้วมีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ขยายตัวต่อเนื่อง สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ. ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน 


เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

โดยคุณนภัสนันเล่าว่า “พื้นฐานเรียนดนตรีซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่ฝึกทักษะความคิดความจำในวัยเด็ก ตุ๊กเรียนดนตรีมาตั้งแต่ประถมจนจบมัธยม และได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ทำให้ได้เปิดโลกใหม่ ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ จากเหล่าคณาจารย์ และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงมากมาย ทำให้พบว่านอกจากด้านดนตรีที่เชี่ยวชาญแล้ว เราเองก็สามารถทำค้าขายได้แน่ๆ ต้องยอมรับว่าความสำเร็จส่วนหนึ่งในการบริหาร บริษัท ทีคิวเอ็มฯ นั้น ได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากคณะฯ ซึ่งเป็นการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เราจะได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง  ทำให้เราเข้าใจในเรื่องธุรกิจมากขึ้น และเป็นแรงผลักดันที่ดีให้เรา ลงมือเริ่มต้นทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี

"คณะบริหารธุรกิจสอนทุกอย่าง การบริหารคน การตลาด การจัดการ รวมถึงบัญชีการเงิน ซึ่งได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงาน จนกระทั้งประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ค่ะ”  

และสำหรับน้องๆ ที่อยากประสบความสำเร็จเหมือนกับคุณนภัสนันท์  ใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการ ลองมาดูแนวคิดการทำธุรกิจจากน้องลิลลี่ นางสาวชวลัน อรรถสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลปีที่1 คณะบริหารธุรกิจ นำเข้ากาแฟเพื่อสุขภาพ “ORGANO” ผู้มีคติประจำใจว่า “อุปสรรคไม่เคยฆ่าเราให้ตาย แต่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น” 


โดยเธอบอกว่า “ปัญหาที่พบตอนแรก คือ ครอบครัวไม่สนับสนุนเพราะไม่เชื่อมั่นในตัวเรา อยากให้ทำธุรกิจก่อสร้างของครอบครัวมากกว่า และเมื่อลิลลี่ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากอาจารย์หลายๆ ท่าน ล่าสุดทางคณะบริหารธุรกิจได้ไป MOU ที่กระทรวงพาณิชย์ ลิลลี่ก็ได้รับโอกาสไปเปิดบูธกาแฟให้แขกที่มาร่วมได้ชิมกาแฟกัน ได้รับคำชมมากมาย นอกจากนั้นลิลลี่ยังได้นำความรู้ที่เรียน นำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารคน รวมถึงการวางแผนการตลาด ทำให้เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้สื่อออนไลน์ จึงทำให้ธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ “ORGANO” ประสบความสำเร็จได้

นอกจากนี้ เธอยังแนะนำน้องๆ ที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคตว่า “เราต้องหาตัวเองให้เจอว่าอยากทำอะไร เรามีแรงที่จะทำแค่ไหน ไม่ใช่แค่ทำแป็บๆ แล้วเลิก เมื่อเจออุปสรรคอย่ายอมแพ้ ต้องสู้ต่อ อยากให้ทำด้วยความตั้งใจจริง เชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้แน่ๆ และถ้าน้องๆ มองหาสถานบันที่สามารถนำพาเราไปสู่เส้นทางธุรกิจได้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่ผิดหวัง อย่างสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ก็เป็นสาขาที่ตรงกับความต้องการในโลกปัจจุบัน เพราะทุกวันนี้ทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องกับดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การสื่อสาร และการบริหารธุรกิจ” และลิลลี่กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ลองเข้ามาดูนะคะแล้วจะรู้ว่าดีจริงๆ”

ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยปลุกให้คุณมีความคิดเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยคณะบริหารธุรกิจและคณะอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์จะช่วยผลักดันน้องๆ ให้เริ่มทำธุรกิจ จุดไฟไอเดียความคิดให้สามารถลงมือทำได้จริง โดยมีวิทยากรชื่อดังมากมายที่มาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ชนิดที่ว่า เรียนกับตัวจริงที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อเพิ่มทางลัดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน 


 
 

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
www.spu.ac.th