สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การเลือก 4 อันดับใน TCAS รอบที่ 3          การคัดเลือกในรอบที่ 3 เป็นรอบที่ต้องช่วยกันลุ้นช่วยเชียร์  น้องๆ จะต้องดูข้อมูลการรับสมัครเกณฑ์ คุณสมบัติ และที่สำคัญ คือจำนวนที่นั่งของแต่ละคณะสาขาวิชาให้ดี  เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจหรือวัดน้ำหนักของคะแนนที่ต้องใช้ยื่นในรอบที่ 3  ระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย  เป็นอาวุธที่น้องๆ จะดูคณะสาขาที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ

          ขั้นตอนการเลือกคณะสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา อย่าลืมดูว่าเรามีคะแนนครบตามเกณฑ์ไหม แม้ว่า ทปอ. เปิดรับสมัครแต่เกณฑ์การคัดเลือกก็ยังขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย
***เช็ครหัสสาขาวิชาและชื่อคณะให้ถูกต้อง

          ในรอบนี้จะมีความซับซ้อนเพิ่มมาจาก กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ที่สามารถเลือกได้อีก 4 อันดับ(ย่อย) เท่ากับว่าน้อง 1 คน สามารถเลือก กสพท ได้และสามารถเลือกคณะอื่นๆ ได้เพิ่มอีก 3 อันดับ แอดมินจะสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆ ว่าเลือกได้ 4 อันดับ ถ้าเลือก กสพท เลือกย่อยได้อีก 4 อันดับ (ในกสทพ เอง) และเลือกนอกเหนือจากนั้นได้อีก 3 อันดับ แต่ถ้าไม่ได้เลือก กสพท สามารถเลือกได้ 4 อันดับ ตามปกตินะ          เมื่อน้องยื่นลำดับ 4 สาขาวิชาแล้ว ทปอ. จะเอาคะแนนและชื่อของน้อง ส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลับมาที่ ทปอ. เพื่อดูผลผ่านการคัดเลือก น้องมีโอกาสติดได้ 4 อันดับสาชาวิชาที่เลือก แต่ต้องเลือกที่อยากเรียนมากที่สุดเพียง 1 แห่ง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์


ตัวอย่า A
น้อง A มีความต้องการที่จะเรียน กสพท ดังนั้นน้องจะเลือกได้ดังนี้
อันดับที่ 1 กสพท
  1. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 2 รหัส คณะA
อันดับที่ 3รหัส คณะB
อันดับที่ 4 รหัส คณะC

 
ตัวอย่าง B
น้อง B มีความต้องการที่จะเรียนรูปแบบปกติ ดังนั้นน้องจะเลือกได้ดังนี้
อันดับที่ 1 รหัส คณะ A
อันดับที่ 2 รหัส คณะ B
อันดับที่ 3 รหัส คณะ C
อันดับที่ 4 รหัส คณะ D