สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 4 โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 25611. TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 82 สาขา จำนวน : 1,557 ที่นั่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. TCAS รอบที่ 3 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 13 สาขา จำนวน : 51 ที่นั่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

3. TCAS รอบที่ 3 การรับนักเรียนพิการ
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 13 สาขา จำนวน : 15 ที่นั่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

4. TCAS รอบที่ 3 โครงการรับจาก กสพท.
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 210 ที่นั่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่