สอบเข้ามหาวิทยาลัย

3 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่3 ปีการศึกษา 2561


" TCAS รอบที่3 ปีการศึกษา 2561ใกล้เข้ามาแล้ว "

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เปิดรับ : 15 คณะ จำนวน : 3,154 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับ : 17 คณะ จำนวน : 2,043 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับ : 24 คณะ : 1,306 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่นี่