สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปลี่ยนใจสละสิทธิ์ หลังยืนยัน Clearing House

 ปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ TCAS ซึ่งสิ่งที่มากับระบบใหม่คือ การเคลียริงเฮาส์ (clearing house) ในทุกๆ รอบ โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีเพียงคนละ 1 สิทธิ์ในการเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เมื่อผ่านการคัดเลือกจะต้องตัดสินใจ ว่าจะ "ยืนยัน" หรือ "สละสิทธิ์" ซึ่งถ้ายืนยันจะไม่สามารถสมัครในรอบต่อๆ ไปได้

ต่อมาก็มีคำถามจากน้อๆ หลายคนเข้ามาว่า ถ้ายืนยันสิทธิ์ไปแล้ว จะสามารถสอบ หรือสมัคร TCAS ในรอบอื่นๆ ได้อีกไหม วันนี้เรามีคำตอบมาให้น้องๆ ในเรื่องนี้กันทาง ทปอ. ได้อธิบายวิธีการสละสิทธิ์หลังจากที่หมดเวลา Clearing House หรือได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ไว้ 2 วิธี คือ 1.สละสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัย และ 2.สละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. น้องๆ สามารถเลือกวิธีดำเนินการเพียงวิธีเดียวก็พอ  เช่น น้องสละสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยก็จะไปบอกกับทาง ทปอ. กลับกัน ถ้าน้องสละสิทธิ์กับทางทปอ. ทางทปอ. ก็จะไปบอกทางมหาวิทยาลัยเองค่ะ ทั้งนี้ไม่ว่าน้องๆ จะดำเนินการขอสละสิทธิ์ด้วยวิธีไหน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัติในการคืนสิทธิ์เป็นหลัก

ส่วนระยะเวลาในการเปิดระบบการสละสิทธิ์ของ ทปอ. จะเปิดจนถึงวันที่ระบบสมัคร หรือระบบ Clearing House ทั้งนี้น้องๆ ควรเผื่อเวลาในการดำเนินการ 3-5 วัน ก่อนที่จะเปิดรับสมัครในรอบถัดไป


 
=============================กรณีโครงการครูคืนถิ่น


จากประกาศของ สกอ. ที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการครูคืนถิ่น หมายความว่า
1.หากผู้สมัครที่ทำการยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 ในระบบ TCAS แล้ว ต้องทำการสละสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
2.หากผู้สมัครที่ไม่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์ คือ สละสิทธิ์หรือไม่เข้ามาทำการใด ๆ รอบที่ 1 ในระบบ TCAS สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ตามปกติ (ไม่ต้องดำเนินการสละสิทธิ์ใด ๆ ในระบบ TCAS)