สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบการสอบและวิธีการสมัครสอบ TOEIC


การสอบ TOEIC หรือชื่อเต็มๆ คือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงาน นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน ในประเทศไทย TOEIC มักเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่องค์กร และบริษัทชั้นนำต้องการอีกด้วย โดยเฉพาะในสายงานด้านการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมไปถึงสายงานอื่นๆ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในการทำงาน

น้องๆ คงจะเห็นถึงความสำคัญของการสอบ TOEIC แล้วนะคะ วันนี้พี่เลยเอารูปแบบการสอบ TOEIC แถมมีวิธีการสมัครสอบ TOEIC มาฝากน้องๆ รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ