สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผล กสพท 61 คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยประกาศออกมาแล้วกับผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์ สำหรับใช้ในการคัดเลือก กสพท. 61 มาพร้อมสถิติคะแนน คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย และค่า SD ไปดูคะแนนกันได้เลย
สถิติคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย กสพท. 
ดาวน์โหลดเอกสารสถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ >> ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะฯ >> ไฟล์แนบ