สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการ "นักศึกษากับการประกันคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์

   UploadImage

  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการ "นักศึกษากับการประกันคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีกล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ"คุณภาพนักศึกษา" ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เเละ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน เเละในช่วงบ่ายมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันอีกด้วย
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage