สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ โครงการครูคืนถิ่น สถานที่และเวลาสอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ เฉพาะผู้สมัครสาขาที่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) และบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ.2566 แล้ว

            ตรวจสอบสถานที่สอบ กำหนดการสอบ ไฟล์แนบ

            ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ไฟล์แนบ


            ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มี SMS แจ้งสถานที่สอบ กำหนดการสอบ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว