สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เฉลยข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปีล่าสุด !! By พี่พีชชี่ ENGLICIOUS

     พี่พีชชี่ ENGLICIOUS หนึ่งในติวเตอร์ที่ออกข้อสอบให้ โครงการ PRETCAS'62 ในรายวิชา O-NET ภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนของมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ Dek62 Dek63 รวมถึง Dek64 วันนี้พี่พีชชี่ใจดี พร้อมตีแผ่ แฉข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีล่าสุด