สอบเข้ามหาวิทยาลัย

งานวันเด็กมนุษย์ 2016 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้จัดงานงานวันเด็กมนุษย์ 2016 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 งานเริ่ม 09.00 -17.00 น. ณ.   โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น 

- กิจกรรมปีนหน้าผาจำลองของสาขาการท่องเที่ยว น้องม.6 ที่มาร่วมงานสามารถทดลองปีนได้

 
UploadImage

- การเดินแฟชั่นประกวด theface ของสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพ

 
UploadImage

UploadImage

และที่พลาดไม่ได้เฉพาะวันนี้ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี 100 % และ 50 % ภายในงาน 

 
UploadImage

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเฟจ ​ชาวเข็มแดง @ มกค