สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควต้า 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วิทยาลัยนานาชาติ)


TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่