สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วอห์น คอลเลจ (Vaughn College) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา


     มร. คอลลิน พินโต (ซ้าย) รักษาการคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและ มร. โดมีนิก โปรสเซีย (ขวา) Vice President of Training ตัวแทนจาก วอห์น คอลเลจ (Vaughn College) ลงนามความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จะมีทางเลือกในการเดินทางไปศึกษาที่ วอห์น คอลเลจ นิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี ได้สัมผัสการเรียนและเพิ่มประสบการณ์การชีวิตในต่างแดน เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และจาก วอห์น คอลเลจ (Vaughn College)
 
     ที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในบรรยากาศแบบนานาชาติ ทั้งอาจารย์และเพื่อนๆ นักศึกษาที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ สาขาบริหารธุรกิจ รวมไปถึงสาขาการจัดการธุรกิจการบินของแสตมฟอร์ด ได้รับการรับรองจาก IACBE (International Accreditation Council for Business Education)   สหรัฐอเมริกา นักศึกษาแสตมฟอร์ดจะได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมการบินโดยตรง รวมไปถึงโอกาสฝึกงานกับสายการบินชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดยังได้ร่วมเซ็นสัญญาร่วมกับสถาบันสอนขับเครื่องบินเบาพิเศษ หรือ The Light Aircraft for Leisure Association Flying Club (LAAF) เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเป็นนักบินได้มีโอกาสในการเรียนกับนักบินมืออาชีพที่ชำนาญด้านการบิน และจะได้รับใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษเมื่อสำเร็จหลักสูตรอีกด้วย


 
     วอห์น คอลเลจ (Vaughn College) เป็นวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการการบิน วิศวกรรม และเทคโนโลยี  ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะแมนแฮตตันและสนามบิน LaGuardia โดยได้รับการรับรองจาก ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)   นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่สำคัญในการทำงานระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
 
     มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมุ่งเน้นความร่วมมือระดับสากลกับทั้งภาควิชาการและภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ดังนั้นความร่วมมือระหว่างแสตมฟอร์ดและวอห์น คอลเลจ (Vaughn College)ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในทุกด้าน จากทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ การเรียนในห้องเรียนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ และการฝึกงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจเมื่อสำเร็จการศึกษา
 
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

     มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่พระรามเก้า อโศก และหัวหิน ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง 70% ของคณาจารย์ มาจากนานาประเทศทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เพื่อเพิ่มโอกาสและมาตรฐานทางการศึกษาในระดับโลกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ลอรีเอทเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุด  มีสมาชิกในเครือกว่า 70 สถาบัน ที่มีวิทยาเขตรวมกว่า 200 แห่ง รวมทั้งสถาบันที่เปิดการเรียนการสอบผ่านระบบออนไลน์ ใน 25 ประเทศ และมีนักศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก


 
     มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สองภาษาและภาษาไทย โดยมีหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์