สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัพเดทเพิ่มเติม)

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวม 4 วิทยาเขต จำนวน : 6,686  ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่

เปิดรับเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม
ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่1 >> คลิกที่นี่