สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2561


เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions คลิกที่นี่

**การรับนักศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จาก TCAS61 ในรอบก่อนหน้า