สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้

UploadImage


ปฏิทินการดำเนินการ

16-18 ก.พ. 58 : สอบสัมภาษณ์เฉพาะคณะ/ประเภทวิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถานที่และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ )

27-28 ก.พ. 58 : สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเครือข่าย (สถานที่และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ )

27 ก.พ. 58      :   สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถานที่และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ )

                           สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ  (สถานที่และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ )

  -แบบฟอร์มตรวจร่างกายทั่วไป ม.สงขลานครินทร์
  -แบบฟอร์มตรวจร่างกายทั่วไป ม.ขอนแก่น


ค้นหาข้อมูล และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่