สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศสำหรับผู้ที่สมัคร TCAS รอบที่2 ประเภทโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศสำหรับผู้ที่สมัตร TCAS รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่
เรื่อง การขยายเวลาการเข้าระบบรับสมัคร เพื่อเปลี่ยนแปลงคณะ หรืออันดับการเลือก
สำหรับผู้ที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงคณะ หรืออันดับการเลือก ประเภทโควตาภาคเหนือ
สามารถเข้าระบบได้ ตั้งแต่ วัน
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
ถึง วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 23.59 น. นี้เท่านั้น

สามารถเข้าเปลี่ยนแปลงคณะหรืออันดับที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่
โดยใช้ Usename / Password เดิมที่เคยใช้สมัคร