สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โปรแกรมจำลองการเลือก กสพท โปรแกรมน้องใหม่สำหรับคนอยากสอบติด


“โปรแกรมจำลองการเลือก กสพท” โปรแกรมน้องใหม่จาก AdmissionPremium เป็นอีกโปรแกรมที่จำลองสถานการณ์ในการเลือกคณะใน กสพท เป็นการเก็บข้อมูลคะแนนของน้องๆ ในปีนี้มาเปรียบเทียบกับของคนอื่นๆ แล้วจัดลำดับของคะแนนออกมา ลำดับของน้องๆ อยู่ในจำนวนรับตามระเบียบการ ก็เท่ากับว่าน้องๆ จะสอบติดในปีนี้ ดังนั้น โปรแกรมจำลองการเลือก กสพท จะประมวลผล ทุกเวลา 08:00 น. 18:00 น. และ 24:00 น. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอันดับคะแนน หลักสำคัญของโปรแกรมนี้คือ ยิ่งผู้ใช้เยอะ ความแม่นยำก็ยิ่งสูง
 
หมายเหตุ
ข้อมูลจากโปรแกรมนี้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นควรใช้โปรแกรมและข้อมูลอื่นๆประกอบร่วมในการตัดสินใจเลือกคณะ