สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2561
เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / กศน.
อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน  25 ปี บริบูรณ์
ระยะการศึกษา : 1 ปี
หลักสูตรการศึกษา : มุ่งให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการทำงานด้านต่างๆในงานไปรษณีย์ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการทรัพยากรการขนส่งและโลจิสติกส์ ฯลฯ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการไปรษณีย์จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานไปรษณีย์ระดับ 2 ของ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมบันทึกข้อมูลการสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง  5 พฤษภาคม นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่