สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผล TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้มีประกาศผล ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2  การรับแบบโควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ไปตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มกราคม 2561 น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของระบบปกติ และระบบพิเศษ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ acad.msu.ac.th

หลังจากนี้ในวันที่ 23 เมษายน 2561 จะมีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ของระบบปกติ ในวันที่ 24 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ของระบบพิเศษ และระบบเทียบเข้า (คณะดำเนินการเอง) จากนั้นประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ผ่านรอบสัมภาษณ์) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ acad.msu.ac.th ในวันที่ 27 เมษายน 2561